Visir

Testa våra produkter från Purum. En fantastik produkt av bästa kvalitet till ett lägre pris än konkurrenterna. 
Purum är helt enkelt starkare och ger en bättre effekt till ett bättre pris.

| Gå tillbaka till huvudkategori Skyddskläder |

Här har vi gjort en sammanställning av olika visir. 

När dina uppgifter innebär en risk för stänk av kroppsvätskor ska du alltid skydda ditt ansikte. Grundregeln är att du ska använda ett visir i kombination med ett vätskeresistent munskydd (klass IIR) när det finns risk för stänk av kroppsvätskor