Snabbtest Antigen Covid-19


Antigentester, även kallade hemtester eller snabbtester är ett viktigt komplement i bekämpningen av SARS-CoV-19 (Covid-19). Det är en enkel försäkring för företag och privatpersoner att screena minst en gång i veckan, inför resa eller viktiga möten. Snabbtesterna vi erbjuder har medföljande användarinstruktioner och vi har även instruktionsvideos länkade på respektive produkt här på hemsidan. Testerna ger svar inom 20 minuter..

Behöver ditt företag många tester? Kontakta oss för offert på större beställningar!