Skyddsglasögon

Skyddsglasögon och goggles för arbete i miljöer där ögonen utsätts för risker med stänk, utstickande föremål, flisor med mera.