Förkläden

Engångsförkläden för vård och omsorg, konst, hemmaprojekt. 

I titel eller beskrivning framgår om förklädena har långa ärmar eller om de är helt utan ärm.