Desinfektion med långtidsverkan

Testa våra produkter från Purum. En fantastik produkt av bästa kvalitet till ett lägre pris än konkurrenterna. 
Purum är helt enkelt starkare och ger en bättre effekt till ett bättre pris.

Desinfektionsmedel med långtidsverkande effekt vanlig alkoholbaserad desinfektion har effekt när alkoholen dunstar ca 30sekunder dessa har längre effekt och verkar även efter användandet läs på beskrivningen för respektive produkt .