Desinfektion med långtidsverkan

Desinfektionsmedel med långtidsverkande effekt vanlig alkoholbaserad desinfektion har effekt när alkoholen dunstar ca 30sekunder dessa har längre effekt och verkar även efter användandet läs på beskrivningen för respektive produkt .