Info om val av munskydd andningsskydd

Postat av Mikael Lindgren

Andningsskydd och munskydd

Skillnad mellan andningsskydd och munskydd

Andningsskydd är till för att bäraren ska skyddas mot att andas in något skadligt till exempel rök, aerosoler, fibrer, bakterier eller virus. Krav på utförande av personlig skyddsutrustning finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning.

Kirurgiska munskydd är avsedda att förhindra spridning av droppar i utandningsluften från bäraren till patienten. Regler och standarder för utformning styrs av EG-direktivet 93/42 om medicinsk utrustning.

texten ovan är från expressen arbetsmiljöverket

länk nedan är till arbetsmiljöverket.


https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/fordjupning-om-smittrisker-i-arbetsmiljon/#2

I annonser används oftast uttrycket munskydd istället för andningsskydd detta är för att facebook och google stoppar de flesta annonser om skyddsprodukter tyvärr blir det lätt att missförstå då att andningsskydd och munskydd är så olika som de faktiskt låter . Och varför regeringen inte rekommenderar andningsskydd utan munskydd är beklagligt då de flesta äldre jag ser ute har just munskydd så kallade kirurg tandläkar masker vilka inte klarar att skydda bäraren mot luftburna partiklar då de inte sitter tätt. De gör det enbart för att de tror det skyddar dom efter att följa regeringens rekommendationer. Det borde vara allas ansvar som vet skillnaden att upplysa informera om det. Samt infon om andningsskydd med ventil förklaras inte tydligt heller har du andningsskydd med ventil finns en anledning varför du ej får gå på ett flygplan exvis med  ventiler. Andningsskydd med ventil som ej är täckta släpper  ut din utandningsluft = risk för smitta . Därför bör de ej heller användas vid besök hos exvis riskgrupper de kan dock kompletteras med ett munskydd ovan ventilen enligt arbetsmiljöverket vad FHM säger bryr jag mig inte så mycket om de kan köra med tvål och vatten .  Dela gärna infon till de som försöker skydda sig och gör fel utan att veta det. Andningsskydd utan ventil skyddar bärare och omgivning . Andningsskydd med ventil skyddar bäraren inte omgivningen. Munskydd hör inte hemna i en pandemi fast bättre än inget allt är bättre än inget . 

https://www.3msverige.se/3M/sv_SE/company-ndc/all-3m-products/~/3M-Aura-filtrerande-halvmask-f%C3%B6r-h%C3%A4lso-och-sjukv%C3%A5rd-FFP3-typ-IIR-1863-/?N=5002385+3292799381&rt=rud#

 


Dela det här inläggetNyare inlägg →


0 kommentarer

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer inte publiceras förrän de har blivit godkända